גאים להציג את הסרטים החדשים שלנו

​We are proud to present our new video clips

חשיפת לוגו חדש לאור יהודה

הנפשה: סטודיו בולד

The city of Or Yehuda launches a new logo

After effects: Bold studio

משטרת ישראל בקמפיין ״סם אונס״

קופי: רני צלאח

הפקה: זהר אלפנט

Israeli Police campaign against
the date rape drug 

Copywriting: Rani Zalach

Producer: Zohar Elefent

מפלגת כולנו בסרטון סיכום הישגי המפלגה.

הנפשה: סטודיו בולד

'Kulanu' party summarize a year
of accomplishments

After effects: Bold studio