top of page

 כתיבת ספר תורה לזכרו של נפתלי בן-ציון לנצקרון הי"ד

הנכם מוזמנים להשתתף במצוות כתיבת ספר תורה לזכרו של אחי היקר והאהוב נפתלי בן-ציון לנצקרון הי"ד, אשר נפל על קדושת ה' העם והארץ, בד' בניסן תשס"א (28.03.2001).

 

בן 13 שנים ושלושה חודשים היה נפתלי במותו. נפתלי קם כמו בכל בוקר ללימודיו בישיבת "בני חיל" שבקדומים. ההסעה בה נסע נפתלי עצרה בתחנת הדלק ליד נווה ימין, שם התאספו התלמידים בדרכם לישיבה והמתינו לאוטובוס ממוגן שיסיעם בבטחה.

 

בבוקר ד' בניסן תשס"א, בזמן בו המתינו לאוטובוס, ניגש מחבל נושא מטען חבלה אל קבוצת הילדים, בה עמד גם נפתלי. כאשר התפוצץ המטען, נהרגו בו במקום נפתלי וחברו אלירן רוזנברג הי"ד.

 

נפתלי הי"ד היה בן זקונים להורינו היקרים מאיר וחוה לנצקרון שיחיו. נפתלי היה ילד עם חיוך שובה לב, חבר טוב ואהוב על כל הסובבים אותו.

 

ניתן להשתתף במצוות כתיבת ספר התורה ע"י רכישת אות, מילה, פסוק, עמוד או פרשה שלמה בספר התורה.

סכומי הרכישה/תרומה:

  • כתיבת אות בספר התורה –  50 ₪

  • כתיבת מילה בספר התורה –  200 ₪

  • כתיבת פסוק בספר התורה –  800 ₪

  • כתיבת עמוד בספר התורה1,500 ₪

  • כתיבת פרשה בספר התורה – 4,000 ₪

 

כל רוכש/תורם יקבל לביתו בדואר, תעודת הוקרה יוקרתית על השתתפותו במצוות כתיבת ספר התורה לעילוי נשמת נפתלי בן-ציון לנצקרון הי"ד.

 

בתודה מראש ובידידות רבה,

 

 

יהודה לנצקרון

 

 

 

נא למלא את הטופס המצ"ב:

ניתן לשלם

באמצעות צ'ק

לפקודת "קרן נפתלי"

ולשלוח אל: 

יהודה לנצקרון

רח' יטקובסקי 19,

פתח תקוה 49652

Your details were sent successfully!

bottom of page