top of page

המשניות של סבא שלמה

את ספר המשניות הישן של סבא שלי, שלמה, מצאתי במגירה נשכחת בבית הורי. הסידור שהודפס בשנת 1911 היה מרופט למדי. רוב הדפים היו קרועים, הכריכה התפרקה ובעצם החזקתי ביד אוסף של דפים שפעם היו ספר משניות מהודר.


תהליך התיקון כלל פירוק של כל דפי הספר, הסרת דבקים ישנים, איחוי דפים קרועים ותפירה מחדש של כל הקונטרסים. הספר נכרך מחדש בכריכת בד איטלקי משובח. בחזית הכריכה המחודשת שיבצתי את התבליט המקורי שהופיע בספר הישן.

בין דפי הספר מצאתי דף מיוחד במינו. על דף זה כתב סבא שלי את אבני הדרך של חייו: נישואין, לידות ומוות במשפחה.


לסיום התהליך בניתי מתקן להצגת הספר במצב פתוח. גם מתקן זה נכרך בבד כריכה איטלקי.Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page