top of page

הסידור שהסתדר

הטיפול בספרי קודש, כמו סידורים, מחזורים ואחרים מחייב פתרון שתפור לכל ספר בנפרד. אין ״פתרון בית ספר״ לספרים. כל אחד מקבל את הטיפול המיוחד רק לו. כך למשל, סידור התפילות לחיילי צה״ל הגיע אלי מפורק לחלוטין. הוא היה מאוגד בקונטרסים אך כרוך בכריכת פלסטיק זולה. ברבות השנים, הסידור פשוט לא החזיק מעמד.

בזהירות רבה פירקנו אותו, חיברנו מחדש את הקונטרסים ותפרנו אותם זה לזה בחוט פשתן. דפים שהיו קרועים הודבקו וחלקי עמודים שהיו חסרים - הושלמו.

לבסוף הספר נכרך מחדש באפלין משובח בצבע ירוק בקבוק ועל חזיתו הוטבעה במכבש המילה ״סידור״ בעזרת אותיות דפוס בלט ישנות.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page